Monthly Archives: July 2014

Penisstørrelse: Er stor virkelig bedst?

Er du en veludrustet mand? Så kan du passende takke den første kvinde, du møder på din vej i dag.

Det er nemlig med stor sandsynlighed kvindernes forkærlighed for en stor penis, som har gjort, at mennesket i dag har den største af penis af nogen primater. Det gælder både i absolut størrelse og i forhold til resten af kroppen.

Det var muligvis ikke lige i den retning, Darwin tænkte, da han udfærdigede teorien bag ‘seksuel selektion’, men ikke desto mindre er det netop principperne bag denne tankegang, der har været afgørende for mændenes imponerende udstyr.

Det kan du læse meget mere om i artiklen ‘Kvinders lyst har skabt mandens store penis’.

Men hvorfor foretrækker kvinder egentlig velhængte mænd? Og passer det overhovedet, at stor er lig med bedre? Få dele af svaret i den, indrømmet, lettere fjollede video, fra ASAP Science øverst i denne artikel.

Eller læs videre for en mere videnskabelig gennemgang af forskningen i mandens ældste værktøj:

Lang penis giver vaginal orgasme – hos nogle

Én teori lyder, at kvinder foretrækker en stor penis, fordi den kan give dem større seksuel nydelse. Et studie fra Journal of Sexual Medicine viste, at nogle kvinder opnår flere vaginale orgasmer, når de har samleje med en mand med en lang penis. Det kan muligvis tyde på, at en lang penis bedre kan stimulere hele vagina og livmoderhalsen, mener forskerne bag.

De understreger dog også, at kvinder oplever helt forskellige orgasmer, og at en længere penis ikke ser ud til at hænge sammen med en såkaldt ‘udvendig’ orgasme.

Vaginale og udvendige orgasmer lader faktisk til at være to helt forskellige fænomener, idet de er koblet op på forskellige nerver og stimulerer hvert sit sted i hjernen. Så hvis du ikke er den største kæp i skovbunden, er det måske værd at udtænke en metode til at spotte kvinder, som ikke er optaget af vaginale orgasmer.

Størrelse betyder mest ved engangsknald

De mindre veludrustede mænd får faktisk flere opmuntrende ord med fra forskningens verden. I førnævnte studie sagde langt de fleste kvinder nemlig, at de var ligeglade med størrelsen – den var ‘kun’ vigtig for de kvinder, som oplevede vaginale orgasmer, mens den for 60 procent af den samlede deltagergruppe var ligegyldig.

I et andet, dog endnu ikke publiceret, studie kunne forskere desuden rapportere, at størrelsen – og i denne sammenhæng refereres der til omkredsen – tilsyneladende betyder mest, når der er tale om et engangsknald. Her foretrak kvinderne dog gennemsnitligt en penis, der var 16,5 centimeter lang, og det gjaldt både for engangsknald og for langvarige forhold.

LÆS OGSÅ: Forsker: Her er målet på den ideelle penis

Er du en homoseksuel mand med en lille diller, bliver det mere deprimerende læsning herfra; et stort studie fra 1999 kunne nemlig rapportere, at homoseksuelle mænd i modsætning til kvinderne ikke var bange for at sige, at de anser en stor penis for at være ideel.

Mål din slappe penis

Er du som folk er flest, tænker du nok på et erigeret lem, når der bliver talt om ‘størrelsen’ på dyret. Men faktisk er der god grund til at hive målebåndet frem, når der ikke er nogle bademodeller eller lesbiske TV-scener til at distrahere:

Et studie fra 2013 viste, at det også kan have en betydning for kvinderne, hvordan penis ser ud i slap tilstand. Det kan måske virke mærkeligt i dag, hvor vi går rundt med tøj på, men før i tiden – dengang vi stolt viste frem, hvad naturen havde udstyret os med – ville det have givet god mening.

I studiet blev kvinder præsenteret for forskellige kropstyper og forskellige penisstørrelser. Her viste det sig, at høje, muskuløse mænd med store penisser var mest populære – men dog kun til et vist punkt.

Jo større penis, jo højere rangerede kvinderne dem, men var penis længere end 7,6 centimeter i slap tilstand, begyndte tiltrækningen at falde. Ud fra dette konkluderede forskerne, at en penis, som passer proportionelt til resten af kroppen, er mest ønskværdig.

Stor er ikke altid bedre

Konklusionen må nok være, at svaret på spørgsmålet ‘Er stor altid bedre?’ er nej. Medmindre du har en stor krop, som proportionelt set passer sammen med en stor penis, eller hvis du finder en kvinde, som er meget optaget af vaginale orgasmer.

Videoen fra det lidt kulørte ‘ASAP Science’ øverst i artiklen her slutter da også meget diplomatisk af med ordene:

»Det skal tilføjes, at mennesket, der hænger sammen med genitalierne, også gør en forskel for tiltrækningskraften. Selvtillid, behagelig personlighed og tiltrækning i det hele taget er den bedste forudsigelse for seksuel tilfredsstillelse mellem to mennesker.«

Ellers kan du altid trøste dig selv med, at din penis bliver siddende mellem benene på dig, efter du har haft sex, i modsætning til denne fætter: ‘Pokkers: Penis falder af efter sex’

Mors antibiotika giver ikke astma – dårligt immunforsvar gør

For halvandet år siden viste et stort studie fra Dansk BørneAstma Center, at børns risiko for at udvikle astma var omkring 20 procent højere, hvis moren havde indtaget antibiotika under graviditeten.

Samtidig viste studiet, at der var en proportional sammenhæng mellem mængden af indtaget antibiotika og risikoen for udvikling af astma.

Forskerne tolkede på den baggrund, at antibiotikaindtaget forstyrrede den naturlige bakterieflora i kroppen og på den måde var med til at svække barnets immunforsvar, hvilket ledte til udviklingen af astma.

Konklusionerne vakte stor opsigt og anerkendelse over hele verden.

Nu viser et nyt studie fra Dansk BørneAstma Center dog, at deres fortolkninger af resultaterne var forkerte.

Antibiotika leder ikke til øget risiko for astma i det ufødte barn. Det gør til gengæld årsagen til antibiotikaforbruget; morens dårlige immunforsvar, viser det nye studie.

»Man må sige, at vi med det her nye studie vælter vores egen teori med et brag. Det er et eksempel på, at forskningen gør, hvad den skal gøre – nemlig forsøge at modbevise sine egne konklusioner, hvilket vi må sige, at vi har gjort med det her nye studie,« siger Danmarks førende ekspert i børneastma og leder af Dansk BørneAstma Center, Hans Bisgaard, der også er overlæge, dr.med. og professor i børnesygdomme ved Københavns Universitet.

Det nye studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Respiratory Medicine.

Antibiotikaindtag efter fødsel øger også risiko

Formålet med det nye studie var at fejl-teste det tidligere studie ved at undersøge, om børns risiko for at få astma kun var forøget, hvis moren havde fået antibiotika under selve graviditeten.

Derfor undersøgte forskerne konsekvensen af, at mødre havde indtaget antibiotika ikke blot under graviditeten, men også før og efter.

Her viste det sig, at indtag af antibiotika i alle tre perioder var forbundet med øget risiko for, at barnet udviklede astma.

»Barnet har altså en forøget risiko for at udvikle astma, hvis moren spiser antibiotika overhovedet. Derfor kan det jo ikke have noget at gøre med antibiotikas indflydelse på fostret,« siger Hans Bisgaard.

Det nye studie viser også, at der er en direkte sammenhæng mellem morens samlede antal antibiotikabehandlinger og risikoen for, at barnet udvikler astma.

»Antibiotikaindtag er på den måde en markør for risikoen for morens infektionshyppighed, men ikke den bagvedliggende årsag til barnets udvikling af astma,« forklarer Hans Bisgaard.

Hans Bisgaard slår dog også fast, at det nye studie ikke ændrer på resultatet af det gamle studie:

»De to studier er ikke modstridende, men viser begge den samme sammenhæng mellem morens antibiotikaindtag og risikoen for, at barnet udvikler astma. Det nye studie bekræfter på den måde vores tidligere fund, men leder samtidig til en ny tolkning,« siger han.

Risiko for astma skyldes gener
citatAntibiotika er fortsat mistænkt for at være involveret i udviklingen af en lang række sygdomme. Det ser blot ud til, at det ikke øger barnets risiko for at udvikle astma, at moren har indtaget antibiotika under graviditeten

Ifølge Hans Bisgaard viser det nye studie dermed, at sammenhængen mellem antibiotikaindtag og en øget risiko for at få børn med astma skal findes i morens immunforsvar.

Har moren et svagt immunforsvar, vil hun være mere tilbøjelig til at få forskellige former for infektioner og dermed have et større forbrug af antibiotika generelt og ikke kun under en graviditet.

Det kan forklare sammenhængen mellem barnets risiko for at udvikle astma, og morens generelle brug af antibiotika.

Samtidig har immunforsvaret en klar genetisk komponent, som bliver nedarvet fra mor til barn.

Derfor vil en mor med et svagt immunforsvar have risiko for at få børn, der også har et svagt immunforsvar og dermed også en øget risiko for at udvikle astma.

»Det er konklusionen, vi må drage på baggrund af disse nye resultater,« siger Hans Bisgaard, der også fortæller, at studiet vil blive fulgt op af flere studier, hvor man vil udvide til også at undersøge farens og søskendes antibiotikaforbrug i relation til risikoen for, at barnet udvikler astma.

»Alt tyder på, at der er en klar genetisk komponent i det her,« uddyber han.

Kollega er enig i ny tolkning

Konstitueret ledende overlæge på Lungemedicinsk afdeling på Odense Universitets Hospital, Hanne Madsen, har ikke deltaget i det nye studie, men hun har læst det og er enig i Hans Bisgaards tolkning af resultaterne.

»Det tyder på, at det ikke er antibiotika i sig selv, men en øget tilbøjelighed til infektion hos moderen, der giver øget risiko for astma hos barnet.«

»Det passer fint med, at eventuel astma, uerkendt astma eller ikke optimalt behandlet astma hos moderen øger risikoen for infektion, og at astma er en arvelig sygdom,« kommenterer Hanne Madsen på det nye studie. 

Antibiotika er stadig et problem

Hans Bisgaard fortæller dog også, at det nye studie ikke generelt frikender antibiotika.

Antibiotika forstyrrer ifølge Hans Bisgaard utvivlsomt den naturlige bakterieflora i kroppen og kan ad den vej lede til udviklingen af forskellige lidelser, herunder astma og allergi.

»Antibiotika er fortsat mistænkt for at være involveret i udviklingen af en lang række sygdomme. Det ser blot ud til, at det ikke øger barnets risiko for at udvikle astma, at moren har indtaget antibiotika under graviditeten,« siger Hans Bisgaard.

Undersøgt mere end 900.000 børn

I studiet har forskerne studeret et register over 900.000 børn født mellem 1997 og 2010. Her har forskerne kigget på, hvilke børn der viste tegn på astma, enten ved symptomer under hospitalsindlæggelser eller ved brug af inhalatorer.

Forskerne har sammenholdt risikoen for at udvikle astma med morens indtag af antibiotika under graviditeten samt 80 uger før graviditeten og 80 uger efter fødslen.

I deres data har forskerne taget højde for blandt andet barnets fødselsvægt, køn og fødselstidspunkt og morens alder, rygning, sociale forhold og astma.

Mad påvirker mænd og kvinder forskelligt

Gennem de seneste år har forskere i stigende grad påvist, at bakterierne i vores tarme spiller en afgørende rolle for vores fysiske og psykiske sundhed. Sammensætningen af tarmbakterier kan have betydning for, om vi bliver fede, udvikler diabetes og måske endda også autisme.

LÆS OGSÅ: Tarmbakterier kan fjerne autisme i mus

Tidligere forskning har vist, at maden, vi spiser, ændrer vores sammensætning af bakterier i tarmen, og den funktion bakterierne har. Nu viser en ny undersøgelse udgivet i det anerkendte tidsskrift Nature Communications, at effekten er forskellig fra mænd til kvinder.

»Resultatet er interessant og kan blive afgørende for fremtidens forskning og den kostrådgivning, der gives til befolkningen. Det kan således få betydning for fremtidige forsøg på at forebygge og behandle sygdomme med kostændringer, der kan bremse sygdomsudvikling eller mindske risikoen for sygdom,« siger professor Oluf Borbye Pedersen fra Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter på Københavns Universitet. Han har ikke selv været med til at lave undersøgelsen, men forsker til dagligt i tarmbakteriers betydning for udviklingen af sygdomme.

De rigtige tarmbakterier kan gøre os sunde

»Bakterierne, vi har i tarmene, er med til at styre mange funktioner i vores kroppe, og det er ret sikkert, at tarmbakterierne kan påvirke vores sundhedstilstand. Man mistænker, at en forkert tarmbakterie-økologi kan være medvirkende årsag til alvorlige lidelser som kronisk tarmbetændelse, diabetes og fedme,« siger Oluf Borbye Pedersen.

Det er både mængden af de forskellige bakterier, der rykkes, alt efter ens kost, men kosten ændrer også på, hvilke typer af bakterier der findes i vores tarm. Det tager ikke mere end få dage, før man kan spore en kostændring i tarmbakterierne.

Fakta

Tarmfloraen spiller en stor rolle for optagelsen af fedtstoffer og dannelsen af f.eks. vitaminerne thiamin, riboflavin, cyanocobalamin (B12) og K-vitamin.

Indtagelse af antibiotika kan fjerne hele eller store dele af tarmfloraen. Det kan gøre, at mere uønskede gæster, som f.eks. gærsvampen Candida og bakterier som eksempel stafylokokker og salmonella, kan få fodfæste.

Kilde: Den store Danske

LÆS OGSÅ: Julemaden ændrer vigtige bakterier i vores tarme

»Vi ved for eksempel, at en fed kost kan fremme bakterier, der skaber en mild form for betændelse i kroppen. Hvorimod en fedtfattig og grøntsagsrig kost mindsker eller fjerner betændelsestilstanden. Men undersøgelsen peger altså på, at mænd og kvinder kunne reagere forskelligt på fedt og grøntsager,« siger Oluf Borbye Pedersen.

Betændelse i kroppen er forbundet med en øget risiko for at udvikle for eksempel kræft og hjerte-kar-sygdomme. Og derfor er det interessant at vide, hvordan de betændelsesskabende bakterier påvirkes forskelligt, alt efter om man er mand eller kvinde.

Kønshormoner påvirker muligvis bakterierne

Forskerne bag undersøgelsen kan ikke sige med sikkerhed, hvorfor kvinder og mænds tarmbakterier påvirkes forskelligt af kosten, og hvordan forskellige kosttyper påvirker tarmbakterierne.

Men de foreslår i forskningsartiklen, at én forklaring kunne være forskellen på vores kønshormoner. Det er en meget rimelig forklaring, vurderer Oluf Borbye Pedersen.

»Det er et fornuftigt bud, at forskellen muligvis kan skyldes kønshormonerne. Mandlige og kvindelige kønshormoner kan påvirke tarmens immunceller forskelligt. Og forskelle i tarmslimhindens immunfunktioner hos de to køn kan sandsynligvis have den konsekvens, at væksten af forskellige tarmbakteriearter enten fremmes eller hæmmes. Det skal naturligvis afprøves i fremtidige studier,« siger han.

På vej til en individuel kost
citatBakterierne, vi har i tarmene, er med til at styre mange funktioner i vores kroppe, og det er ret sikkert, at tarmbakterierne kan påvirke vores sundhedstilstand. Man mistænker, at en forkert tarmbakterie-økologi kan være medvirkende årsag til alvorlige lidelser som kronisk tarmbetændelse, diabetes og fedme.

Det peger altså alt i alt på, at vores køn påvirker sammensætningen af tarmbakterier.

»Hvis undersøgelsens resultater kan bekræftes af andre forskere, så vil det komme til at påvirke forskningen fremover. For eksempel er vi sammen med andre danske forskere i gang med at lave et stort interventionsstudie, hvor vi undersøger tarmbakterierne i forhold til kostens indhold af gluten. Også i det projekt vil vi se, om der er et samspil mellem køn og madens påvirkning af tarmbakteriernes sammensætning og funktion,« siger Oluf Borbye Pedersen.

Forskerne bag undersøgelsen fremhæver i forskningsartiklen, at vores køn naturligvis er genetisk bestemt, og at det derfor sagtens kunne forholde sig sådan, at nogle af de mange genetiske variationer, vi hver især har i vores personlige DNA, muligvis også har indflydelse på, hvordan vores bakterier i tarmen er sammensat og fungerer.

Det er en vigtig pointe, mener Oluf Borbye Pedersen.

»Faktisk er det allerede vist, at hvis man slukker for aktiviteten af visse gener, der har betydning for immunfunktioner i tarmen, så ændrer tarmbakteriesammensætningen sig markant. Samtidigt udvikles der en række forstadier til sygdom,« siger Oluf Borbye Pedersen og fortsætter:   

»Måske er vi vidne til de første skridt i retning af udviklingen af en videnskabelige basis for, hvad man kunne kalde en skræddersyet, individuel kost,« siger Oluf Borbye Pedersen.   

Malariavaccine er lige på trapperne

Malaria er en af klodens store dræbere. Op imod én million mennesker dør af sygdommen hvert år.

Forskere har længe forsøgt at lave en vaccine mod malaria, og nu har de – med dansk hjælp – endelig taget et stort skridt i den rigtige retning.

Nye forskningsresultater viser, at vaccinen RTS, S/AS01 eliminerer op imod 50 procent af alle malariatilfælde blandt afrikanske børn og spædbørn i op til 18 måneder.

Forskningsresultatet er opmuntrende, men dog med en smule malurt i bægeret. Det fortæller forskningsarbejdets danske islæt, professor Thor Grundtvig Theander fra Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet:

»Den gode nyhed er, at vi nu har en vaccine, der potentielt set kan redde menneskeliv. Det kan have stor indflydelse på den generelle sundhed i Afrika, og det er en klar forbedring i forhold til, hvad vi ellers har af muligheder.«

»Det er en god begyndelse, men man må desværre også sige, at det ikke er den endelige løsning, da vaccinen ikke beskytter 100 procent, og beskyttelsen ikke varer længe nok,« siger Thor Grundtvig Theander.

De lovende forskningsresultater har fået medicinalvirksomheden GSK (GlaxoSmithKline) til at registrere RTS,S/AS01 som vaccine – et tiltag, der ifølge Thor Grundtvig Theander formentlig betyder, at GSK har tænkt sig at sende vaccinen på markedet inden for de nærmeste år.

»En virksomhed som GSK ville nok ikke registrere en vaccine, hvis de ikke havde en indikation af, at vaccinen har en fremtid,« siger han.

Forskningsresultatet er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PLOS Medicine.  

Kollega er begejstret

Seniorforsker ved Statens Serum Institut, Michael Theisen, forsker i malariavacciner og har på nuværende tidspunkt en vaccine i fase 2-forsøg. Han har ikke deltaget i det nye studie, men han har læst det og synes, at forskernes resultater er lovende.

»Det er nogle meget flotte resultater. Hvis jeg får lignende resultater med min vaccine, vil jeg være overordentlig tilfreds. Der er ingen tvivl om, at vaccinen kan have en positiv effekt på sundheden i Afrika,« siger Michael Theisen.

Michael Theisen mener dog også, at det er uheldigt, at effekten af vaccinen aftager så hurtigt.

Fakta

Vaccinen er blevet testet på børn i Burkina Faso, to steder i Ghana, Gabon, tre steder i Kenya, to steder i Tanzania, Malawi og i Mozambique.

Thor Grundtvig Theander har deltaget i opsætningen af forsøg det ene sted i Tanzania.

Specielt ærgrer han sig over, at spædbørn kun er beskyttet i en kort periode ud over perioden, hvor de alligevel er beskyttet gennem indtag af modermælk.

»Vi ville jo ikke acceptere en vaccine som denne i det danske børnevaccinationsprogram. Man skal tænke sig godt om, inden man begynder at bruge den. Der vil i så fald være mange mødre, der vil opleve, at deres barn bliver vaccineret mod malaria og alligevel dør af sygdommen. Så vil befolkningen formentlig miste tilliden til vaccinen,« siger Michael Theisen, der som Thor Grundtvig Theander også mener, at vaccinen vil være bedst benyttet i kombination med andre vacciner, så de tilsammen kan give den bedst mulige beskyttelse.

Vaccine testet i syv lande

I forskningsarbejdet, der ud over GSK og Københavns Universitet også inkluderer mange andre universiteter og hospitaler, har forskerne testet vaccinen på 8.923 børn og 6.537 spædbørn i 7 afrikanske lande.

Spædbørnene og børnene fik vaccinen tre gange, hvorefter forskerne fulgte antallet af malariatilfælde over tid sammenlignet med en kontrolgruppe.

Studiet viste, at vaccinen havde sin bedste beskyttelse i perioden umiddelbart efter den var blevet givet. Herefter faldt beskyttelsesgraden det næste halvandet år.

Børnene så ud til at være bedre beskyttet end spædbørnene, men ifølge Thor Grundtvig Theander er det i sig selv et godt resultat, at vaccinen markant beskytter spædbørnene i den periode, hvor de er mest sårbare over for sygdommen.

»Det er godt, hvis vi har et redskab til at udskyde forekomsten af malaria med. Hvis vi kan beskytte børnene, mens de er helt små, kan vi også beskytte dem i den periode, hvor de er i størst risiko for at dø af sygdommen,« siger Thor Grundtvig Theander, der har været med til at oprette et af forsøgsområderne i Tanzania.

Vaccine skal bruges i kombination

Det er selvfølgelig bekymrende, at vaccinen ikke dækker 100 procent, og derfor er der også fortsat et behov for yderligere forskning i malariavacciner.

Thor Grundtvig Theander fortæller, at det vil være naturligt, at kombinere RTS,S/AS01 med andre vacciner for at maksimere beskyttelsen mod malaria.

»Nu har vi et fundament at stå på med en vaccine, der giver nogen form for beskyttelse. Efterhånden som flere vacciner bliver udviklet, kan vi kombinere dem til en stadig mere effektiv samlet vaccine,« siger Thor Grundtvig Theander.

Specifikt forestiller han sig, at man vil kombinere vacciner, der angriber forskellige stadier i malariaparasittens livscyklus.

»GSK’s vaccine angriber malariaparasitten, idet den bliver sprøjtet ind i blodet på myggen. Det vil være naturligt at kombinere denne vaccine med en vaccine, der eksempelvis angriber malariaparasitten, når den lever i de røde blodlegemer,« slutter Thor Grundtvig Theander.

obama: rusland kan føle smerten nu

USA: USA og EU har tirsdag udvidet sanktionerne mod Rusland. Det er de mest vidtrækkende sanktioner til dato, siger USAs præsident Barack Obama på et pressemøde tirsdag aften dansk tid.

»Det havde ikke behøvet at komme hertil, men det er et valg, præsident Putin og Rusland har truffet. Den russiske energisektor og den russiske finanssektor begynder at kunne føle smerten nu,« siger Obama foran Det Hvide Hus.

Med de øgede sanktioner har russiske interesser allerede mistet flere 100 millioner dollar alene i dag, sagde han.

Obama var i kontakt med flere af EUs regeringschefer, blandt andre Tysklands Angela Merkel og Frankrigs Francois Hollande, mandag, og de var alle enige om, at der skal findes en diplomatisk vej til at løse konflikten i Ukraine.

»Et uafhængigt og demokratisk Ukraine er ingen trussel mod Rusland,« siger Obama.

BNB

usa tilføjer tre russiske banker til sanktionsliste

USA: USA har tirsdag tilføjet yderligere tre russiske banker til sanktionslisten, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er tale om VTB Bank, Moskva Bank og Den Russiske Landbrugsbank, der kommer på sanktionslisten på grund af Ruslands fremfærd i Ukraine.

EUs medlemslande er samme dag blevet enige om at indføre økonomiske sanktioner mod Rusland, der blandt andet udelukker statsejede russiske banker fra det europæiske finansmarked og vil ramme landets forsvarssektor og olieindustri. De vil dog ikke have konsekvenser for Ruslands gassektor, som Europa i høj grad er afhængig af.

Målet med sanktionerne er at få Ruslands præsident, Vladimir Putin, til at stoppe sin støtte til de prorussiske separatister, der for tiden kæmper indædt med den ukrainske hær om kontrollen med en række områder i det østlige Ukraine.

BNB

rekord mange optaget på videregående uddannelser

Onsdag får rekord mange nye studerende besked på, at de er optaget på en videregående uddannelse.

Helt konkret kan 64.397 studerende glæde sig til at tage hul på en bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en erhvervsakademiuddannelse, når sommerferien engang er slut.

Årets optag på de videregående uddannelser er dermed én procent højere end for et år siden, hvor 63.525 ansøgere fik den positive nyhed i første optagelsesrunde.

Det er især uddannelser rettet mod det private erhvervsliv, der trækker op i årets statistik, da erhvervsakademiuddannelserne har optaget ti procent flere studerende end forrige år. Den tendens glæder uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R).

»Flere unge har fået øjnene op for, at erhvervsakademierne er en rigtig god vej at gå, og at man ikke nødvendigvis skal tage en universitetsuddannelse. Vi skal uddanne vores unge til en fremtid med job og muligheder og ikke ledighed. Fremover skal langt flere med en videregående uddannelse finde job i private virksomheder, og mange unge har valgt efter jobmuligheder. Med det store optag på uddannelser rettet mod job i netop den private sektor, er vi på rette vej,« siger Sofie Carsten Nielsen til Berlingske Nyhedsbureau.

Selv om der i år er rekord mange, der bliver glade, når de får adgang til meddelelsen om den nye studiefremtid, så er der sædvanen tro også nogle, der vil blive skuffede, når de finder ud af, at de ikke er blevet optaget i denne omgang.

I alt er 24 procent af årets ansøgere ikke blevet optaget, hvilket ligger på omtrent samme niveau som i 2013. Halvdelen af de triste meddelelser bliver givet, fordi ansøgeren ikke har et højt nok karaktergennemsnit, mens den anden halvdel er blevet afmeldt, fordi de ikke opfylder adgangskravene eller har afmeldt sig selv.

Alt håb er dog ikke ude, hvis man ikke er blevet optaget på en videregående uddannelse i første omgang. 45 procent af uddannelserne har stadig ledige pladser, som kan søges i anden optagelsesrunde. Og den løsning er landets uddannelsesminister stor tilhænger af.

»Selvfølgelig bliver det aldrig sådan, at det matcher helt præcis. Men faktisk er det tættere på hinanden i år. Når den værste skuffelse har lagt sig, vil jeg på det kraftigste opfordre til, at man kigger på, om ikke en af de mere end 400 uddannelser, der stadig har ledige pladser, kunne være et godt alternativ. Der er mange uddannelser inden for samme område, så det handler både om at søge lidt bredere og måske også rundt i landet, så man alligevel kan komme til at studere inden for det felt, man drømmer om,« siger Sofie Carsten Nielsen og fortsætter:

»Man kan selv være med til at forme sin uddannelse i den retning, man ønsker, ved at vælge praktik, udlandsophold eller kurser og fag på andre uddannelsesretninger,« siger hun.

oprørere overvejer forbud mod osce ved flyvrag

UKRAINE: Prorussiske separatister i det østlige Ukraine beskylder observatører fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) for at »tjene amerikanske og ukrainske interesser«.

Af den grund overvejer de at nægte OSCE adgang til det sted, hvor et passagerfly fra Malaysia Airlines for snart to uger siden styrtede til jorden.

»Lige fra begyndelsen var OSCE ikke en neutral aktør og handlede i Ukraines interesser,« skriver de prorussiske separatister i en udtalelse ifølge Reuters.

»OSCE – viste det sig – er en organisation, der fuldstændig kontrolleres af USA,« står der videre.

Internationale eksperter, blandt andet fra OSCE, er flere gange blevet forhindret i at nå frem til nedstyrtningsområdet for at indsamle ligdele og undersøge omstændighederne omkring flystyrtet.

Tirsdag blev eksperterne forhindret for tredje dag i træk på grund af kamphandlinger nær nedstyrtningsområdet.

Ukraine og separatisterne har gentagne gange beskyldt hinanden for at forhindre OSCE i at nå frem til stedet, ligesom de beskylder hinanden for at stå bag nedstyrtningen af flyet, som kostede alle om bord livet – i alt 298.

trods vm-fiasko: scolari får nyt job

Den nu tidligere brasilianske landstræner Luiz Felipe Scolari har allerede fundet sig et nyt trænersæde, efter en skuffende VM-slutrunde. Han skal fremover stå i spidsen for den brasilianske klub Gremio, hvor han i midten af 1990’erne havde store succes.

Det endte trist for den ellers så succesfulde landstræner, da han sammen med det brasilianske landshold blev ydmyget i de sidste to kampe ved VM, hvor målscoren endte på hele 1-10.

Alligevel skulle der altså ikke gå meget mere end to uger, før Gremio ringede og tilbød trænersædet til 65-årige Scolari.

Gremio sluttede seneste sæson som nummer to i den brasilianske liga, men befinder sig øjeblikket langt fra toppen. Det skal den tidligere portugisiske landstræner og Chelsea-manager nu forsøge at rette op på.

Luiz Felipe Scolari var landstræner for Brasilien, da de i 2002 vandt VM-titlen i Japan og Sydkorea.

franskmand raser over pl-klubs modvilje til at sælge: seks år ødelagt på en time

Southamptons Morgan Schneiderlin fik mandag at vide, at klubben ikke ville sælge ham. Det blev han så arrig over, at han med det samme fór til tastaturet og lavede en opdatering på Twitter.

Den engelske Premier League-klub Southampton har solgt ud denne sommer. Fem spillere fra startopstillingen er væk, mens der har været bud efter to til.

Klubbens tidligere træner Mauricio Pochettino – der nu er træner i Tottenham – havde håbet at kunne lokke Jay Rodriguez og Morgan Schneiderlin, men klubbens sportsdirektør Ralph Krueger har nu afvist at sælge de to profiler.

- Jay Rodriguez og Morgan Schneiderlin er ikke til salg, og de vil være en del af vores klub i den kommende sæson, sagde han til engelske medier.

Den udmelding var tilsyneladende ikke lige, hvad Schneiderlin havde håbet på.

- En fantastisk rejse på seks år ødelagt på en time, skriver han på en time med hashtagget ‘Saintsfc’, som er klubbens øgenavn. Og den besked er allerede blevet tolket som en direkte kritik af klubbens udmelding om, at det ikke bliver i denne omgang, den franske midtbanespiller finder en ny klub.

Southampton har denne sommer blandt andre solgt spillere for et beløb i omegnen af én mia. kr. Luke Shaw er blandt andre solgt til Manchester United for 300 mio. kr., mens Adam Lallana og Dejan Lovren er skiftet til Liverpool.