Monthly Archives: September 2015

Astma og gigt hører til samme gruppe sygdomme

Vi skal til at vænne os fra at klassificere sygdomme ud fra symptomer, og hvor i kroppen sygdommene findes.

Astma har for eksempel meget mere til fælles med gigt end med mange andre lungesygdomme, eksempelvis cystisk fibrose, og eksem har mange fællestræk med hjerte-kar-sygdomme og forhøjet blodtryk.

Sådan lyder budskabet fra Hans Bisgaard, der er professor ved Københavns Universitet samt leder af Dansk BørneAstma Center.

Udtalelsen kommer på baggrund af et nyt studie, hvor Hans Bisgaard sammen med kollegaer viser, at børn, som lider af astma, allergi og eksem, har samme forskydning i forholdet mellem forskellige fedtsyrer i blodet som personer, der lider af forhøjet blodtryk, inflammatorisk tarmsygdom, forskellige hjerte-kar-sygdomme og gigt.

»Astma, allergi og eksem er ikke adskilt fra de andre sygdomme, men hører til samme gruppe. Det er en meget frugtbar erkendelse og et forsøg på at nærme os en forståelse af, hvad der er årsag til disse sygdomme, som alle sammen er fordoblet eller tredoblet inden for de seneste 50 år,« siger Hans Bisgaard.

Det nye studie er offentliggjort i det videnskabelige tidskrift Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Kollega: Interessant studie om astma og livstilssygdomme

Grethe Elholm er postdoc ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og forsker selv i de bagvedliggende årsager til astma og allergi.

Hun har ikke deltaget i det nye studie, men har læst det og er begejstret for de nye fund.

»Eftersom astma og allergi er sygdomme, der er forbundet med vores livsførelse i den industrialiserede del af verden, giver det faktisk rigtig god mening at gruppere dem med andre livsstilssygdomme, som man finder i Vesten, herunder fedme, diabetes og hjerte-kar-sygdomme,« mener Grethe Elholm.

Astmabørn har fedtsyreprofil som gigtpatienter

I det nye studie har forskerne ved Dansk BørneAstma Center undersøgt fedtsyresammensætningen i blodet hos 296 børn på 7 år fra COPSAC2000-undersøgelsen (se faktaboks). Fedtsyresammensætningerne har forskerne forholdt til, om de enkelte børn havde astma, allergi eller eksem.

Undersøgelsen viste, at børn, som havde de forskellige sygdomme, i højere grad havde fedtsyreprofiler, som var forskubbet i retning af, at børnene havde flere usunde fedsyrer (LDL – Low Density Lipids) og færre af de sunde fedtsyrer (HDL – High Density Lipids) i kroppen. Dette billede var det samme, når forskerne kiggede på børnenes lungefunktion, hvor en dårlig lungefunktion var associeret med den usunde fedtsyreprofil.

Samme fedtsyreprofil finder man hos mennesker med en lang række andre sygdomme, som forskere kalder for kroniske inflammatoriske sygdomme. Det drejer sig om blandt andet om ovennævnte gigt, diabetes, hjerte-kar-sygdomme med flere.

Tidligere har Hans Bisgaards forskergruppe vist, at astma, allergi og eksem også er koblet til de andre sygdomme på en anden måde, idet de alle sammen oftere findes hos personer, der er blevet født ved kejsersnit frem for ved normal fødsel.

De mange ligheder kalder ifølge forskeren på en ny tilgang til sygdomsforskning.

»Vi graver et hul for at finde ud af mere om de her sygdomme, og pludselig finder vi ud af, at vores hul støder sammen med hullerne fra en masse andre sygdomme. Derfor kan vi lære af hinandens forskning i stedet for, at vi som forskere hver især bruger tid og penge på at lave de samme opdagelser. Det er, hvad jeg finder mest interessant ved dette studie,« siger Hans Bisgaard.

Fakta

COPSAC2000-kohorten (Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood) er en undersøgelsesgruppe med 411 børn af mødre med astma, som forskere bruger til at undersøge, hvordan arv og miljø spiller ind i astma, allergi og eksem.

Dansk BørneAstma Center afholdt i den sammenhæng et tværfagligt todages symposium sidste år med specialister inden for alle pædiatriens subspecialer.

»Desuden har vi på COPSAC ansat en bred vifte af specialister, hvoraf børnelæger udgør mindre end halvdelen, og den større halvdel omfatter en række specialer fra tandlæger til ernæringsspecialister, ingeniører, molekylær biologer og så videre,« fortæller Hans Bisgaard.

Overlæge har en mulig forklaring på sammenhæng mellem astma og gigt

Steen Stender er kolesterolforsker og overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling ved Amtssygehuset i Gentofte.

Ifølge ham er den nye opdagelse tankevækkende, da astma, allergi og eksem tilsyneladende stiller sig op i rækken af nogle forskellige sygdomme, der kan kobles til høje niveauer af LDL og lave niveauer af HDL i blodet.

Steen Stender foreslår, at relativt høje niveauer af LDL i blodet hos særligt følsomme individer yder et bidrag til udviklingen af både astma, gigt og hjerte-kar-sygdomme.

LDL kan i sig selv være medvirkende til at udløse en betændelsestilstand i forskellige væv, hvorved sygdommene forværres.

Hidtil har forskere ment, at væggene i hjertets kranspulsårer var særligt følsomme for LDL. Det nye studie peger ifølge forskeren på, at lungerne også kan påvirkes i skadelig retning af LDL.

»Sammenhængen mellem disse sygdomme er baseret på observationer, som peger i retning af forhøjet LDL som en del af forklaringen på sygdomsudviklingen. Vi ved endnu ikke, om det er en aktiv faktor eller blot en markør for en anden vævsskadelig proces.«

»LDL-hypotesen kan bekræftes eller afvises ved at undersøge om LDL-sænkende medicin kan på virke sygdomsudviklingen. Det vil dog kræve en række gode argumenter, før det vil være rimeligt at undersøge, om kolesterolsænkende medicin kan hæmme udviklingen af astma hos børn. I første række kunne man undersøge, om børn med arveligt betinget meget højt LDL har hyppigere forekomst af astma end en sammenlignelig gruppe med lavere LDL,« siger Steen Stender.

Teori: Renhed forskubber immunforsvaret

Ifølge Grethe Elholm er nogle af de mere tekniske aspekter af det nye studie også meget interessante.

Blandt andet påpeger hun, at der har været en vedvarede diskussion om, hvordan immunforsvarets balance bliver påvirket, når en person udvikler astma.

En af de mest fremherskende teorier går ud på, at vi i den vestlige verden lever for rent, og det forskubber vores immunforsvar i retning af én type immunceller (Th2) frem for en anden (Th1).

Når immunforsvaret har overvægt af Th2, kan kroppen reagere med uhensigtsmæssige allergiske reaktioner på ellers ufarlige elementer i omgivelserne.

»Derfor er det interessant, at man i det nye studie kan se en sammenhæng mellem en ‘vestlig’ fedtsyreprofil og ubalance i immunsystemet mod Th2 og dermed en sammenhæng mellem risikoen for allergi og astma. En ting er således vores miljøeksponering i forhold til udvikling af astma og allergi, noget andet – og måske lige så vigtigt – er vores kost og vores aktivitetsniveau, der også har indflydelse på fedtsyreprofilen, hvilket giver rigtig god mening,« siger Grethe Elholm.

Fem sekunders-reglen: Må man spise mad, der har været på gulvet?

Hvis man taber mad på gulvet, er det så okay at spise det, hvis det bliver samlet op inden for fem sekunder?

Ifølge den sejlivede myte kan snavs og bakterier ikke nå at fordærve maden, hvis den kun ligger på gulvet i få sekunder.

I mit laboratorium har vi koncentreret vores forskning omkring måden, maden og de overflader, som fødevarerne kommer i kontakt med, bliver kontaminerede – og vi har efterforsket, om myten overhovedet har noget på sig.

Sejlivet myte eller fakta?

Selvom fem sekunders-reglen ikke er det allermest presserende anliggende for fødevareforskerne, er det stadig værd at efterforske sådanne myter, da de har en indvirkning på vores opfattelse af, om maden er forsvarlig at spise.

Så er fem sekunder en kritisk tærskel, der markerer, om tabte madvarer er spiselige – eller om de har udviklet sig til en omgang madforgiftning?

Det er faktisk en smule mere kompliceret end som så. Det afhænger nemlig af, hvor mange bakterier der overføres fra gulvet til maden, og hvor beskidt gulvet er til at starte med.

Hvor stammer fem sekunders-reglen fra?

Der er hverken noget nyt eller usædvanligt ved at fundere over, om maden, der har været en tur på gulvet (eller andre steder), er spiselig eller ej.

En velkendt – men ikke helt nøjagtig – anekdote om Julia Childs har måske bidraget til myten.

TV-kokken, der blev berømt for sit madlavningsprogram ‘The French Chef’, skal angiveligt havde tabt en kotelet – eller en kylling eller en kalkun, alt efter hvem der fortæller historien – på gulvet for derefter at samle den op og sige, at den slags er der ingen, der behøver at få at vide.

Det var faktisk en kartoffelpandekage, og den landede på komfuret – ikke gulvet. Julia Childs bugserede den tilbage på panden og sagde: »Men du kan altid samle den op, og hvis du er alene i køkkenet, hvem ser det så?« Men det er den forkerte gengivelse af historien, der holder ved.

Kvinder er mere tilbøjelige til at spise mad, der har ligget på gulvet

En undersøgelse fra 2003 viste, at 70 procent af adspurgte kvinder og 56 procent af adspurgte mænd er bekendte med fem sekunders-reglen, og at kvinder er mere tilbøjelige til at spise mad, der har været en tur på gulvet end mænd.

Så hvad siger videnskaben om de få øjeblikke på gulvet?

Fem sekunder er alt, der skal til

Den første efterforskning af fem sekunder-reglen blev foretaget af Jillian Clarke, en high school-student, som tog del i et forskningsforløb ved University of Illinois.

Jillian Clarke og kollegaer podede nogle gulvklinker med forskellige bakterier og placerede efterfølgende madvarer på klinkerne i forskellige tidsperioder.

De rapporterede, at bakterierne blev overført fra fliserne til vingummibamser og småkager på mindre end fem sekunder, men de rapporterede ikke præcist, hvor stor en mængde bakterier der nåede hele vejen fra flisen til maden.

Så hvor mange bakterier overføres der på fem sekunder?

I 2007 udgav mit laboratorium ved Clemson University, South Carolina, USA, den første peer-reviewede afhandling om emnet i Journal of Applied Microbiology.

Vi ville gerne efterforske, om længden af tid, en madvare er i kontakt med en kontamineret overflade, havde en effekt på, hvor mange bakterier der blev overført.

Vi podede gulvklinker, tæpper og trægulve med salmonella. Fem minutter senere placerede vi henholdvis bolognasauce og brød på overfladen i henholdvis i 5, 30 og 60 sekunder.

Derefter målte vi den overførte bakteriemængde i maden. Vi gentog proceduren på nøjagtig samme måde, efter at madvarerne havde ligget på overfladen i henholdsvis 2, 4, 8 og 24 timer.

Vi fandt, at den overførte bakteriemængde ikke var betinget af, hvor længe maden var i kontakt med den kontaminerede overflade – om det så var et par sekunder eller et helt minut.

Den samlede mængde bakterier på overfladen havde større betydning, og mængden faldt over tid efter podningen.

Bedre at tabe mad på et gulvtæppe end trægulv

Det tyder på, at det ikke handler så meget om, hvor længe maden ligger på gulvet, men hvor mange bakterier der er på gulvet til at starte med.

Vi fandt desuden, at det heller ikke var ligegyldigt, hvilken overflade maden lå på. Det lader for eksempel til, at det er bedre at tabe maden på et gulvtæppe end på fliser eller trægulv.

Mindre end 1 procent af bakterierne fra et salmonella-inokuleret tæppe blev overført. Til sammenligning blev 48-70 procent af bakterierne overført til maden fra fliser eller trægulv.

Sidste år benyttede forskere fra Aston University i Storbritannien sig af næsten identiske undersøgelsesmetoder og endte med at få meget lignende resultater, når de testede mad, der havde ligget på podede overflader i 3 og 30 sekunder.

De rapporterede også, at 87 procent af de adspurgte enten ville spise eller havde spist mad, som havde været en tur på gulvet.

Så holder fem sekunders-reglen?

Selvom der er flere millioner celler på en overflade, er 0,1 procent tilstrækkeligt mange bakterier til, at det kan spores og muligvis gøre nogen syge. Derudover er visse bakterier ekstremt virulente, så der skal ikke meget til.

For eksempel kan mindre end 10 celler fra en virulent e.coli-stamme forårsage alvorlige sygdomstilfælde og være dødelige for personer med svækket immunforsvar.

Men chancen for, at disse bakterier er på en overflade, er heldigvis lille.

Bakterier er på næsten alle overflader og objekter

Det er ikke kun mad, der har ligget på gulvet, som kan være fordærvet af bakterielle giftstoffer. Bakterierne bæres af forskellige ‘medier’ som uforarbejdet, rå mad, fugtige overflader, hvor bakterierne er blevet efterladt, vores hænder og hud, og når vi hoster og nyser.

Hænder, fødevarer og madredskaber kan bære individuelle bakterieceller, cellekolonier eller celler i cellesamfund inde i en beskyttende belægning, som kaldes biofilm.

De mikroskopiske lag af biofilm findes på de fleste overflader og genstande.

Bakterier i kolonier af biofilm lever i længere tid og er meget besværlige at gøre rene. De er mere resistente over for desinfektionsmiddel og antibiotikum end enkeltlevende bakterier.

Så næste gang du overvejer, om du skal spise mad, der har ligget på gulvet, skal du vide, at chancen for, at du bliver syg, ikke er så stor.

Men i tilfælde af, at en mikroorganisme lå på gulvet, lige dér hvor maden landede, så er der – uanset overfladen og berøringstiden – blevet overført tilstrækkeligt mange bakterier til, at det kan spores og gøre dig syg – også på fem sekunder.

Konklusionen er altså, at forskning – og sund fornuft – siger, at vi altid skal have rene hænder, redskaber og overflader.

Paul Dawson modtager støtte fra USDA – Bi-national Agricultural Research and Development. Denne artikel er oprindeligt publiceret hos The Conversation.

Oversat af Stephanie Lammers-Clark

Muselortebakteriers gener er kortlagt

I en ny undersøgelse har forskerne indsamlet muselort fra 184 mus fra 7 forskellige laboratorier i 5 forskellige lande.

Muselorten er blevet nøje undersøgt, og dermed er det lykkedes forskerne at lave et katalog over generne i musenes tarmbakterier.

Det kan måske lyde som en bizar biologhobby at dissekere muselort, men ifølge forskerne er der store perspektiver i de små, sorte ekskrementer: Håbet er, at kendskabet til musenes tarmbakterier i sidste ende kan bidrage til forståelsen af sygdomme i mennesker – og til hvordan vi bekæmper dem.

»I de senere år har man fået øjnene op for, at tarmbakterier har en enorm effekt på vores sundhed. Men hvordan det hele hænger sammen, er lettere at undersøge i mus end i mennesker. Derfor er det vigtigt at have kendskab til musenes tarmbakterier,« forklarer Karsten Kristiansen, som er professor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet.

Han har stået i spidsen for kortlægningen af gener fra musenes tarmbakterier og publiceret resultatet i den seneste udgave af Nature Biotechnology.

Stor forskel fra mus til mus

Den nye undersøgelse viser tydeligt, at tarmbakterierne i mus er vidt forskellige, alt afhængig af hvor musene er vokset op, hvad de har fået at spise, og hvem der håndterer dem.

»Vi har for eksempel sammenlignet mus, som bor på Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Selvom de oprindeligt kommer fra samme sted og får det samme at spise, er deres tarmbakterier forskellige. Det kan skyldes forskelle på strøelse i burene, hvilke bakterier der flyder rundt i stalden og alle mulige andre faktorer,« siger Karsten Kristiansen.

Selvom det måske kan lyde som en ligegyldig detalje, at mus har forskellige tarmbakterier, så påpeger Karsten Kristiansen, at forskellen kan være af stor vigtighed for sundhedsvidenskabelige forsøg.

»Når man laver museforsøg rundt om i verden, får man meget tit forskellige resultater. Det kan for eksempel være, at en type foder har én effekt på musene i et land, men gør noget helt andet i et andet land.«

»Her påpeger vi, at man skal være enorm opmærksom på, at musenes tarmbakterier er forskellige fra sted til sted. Derfor kan man ikke uden videre sammenligne forsøg fra et laboratorium med forsøg fra et andet laboratorium. Man er nødt til at tage højde for tarmbakterierne, når man fortolker sine resultater,« siger Karsten Kristiansen.

Generne krævede supercomputere

Den nye undersøgelse er resultatet af flere års forskning, og i alt har forskerne kortlagt 2,6 millioner gener fra musenes tarmbakterier. Til sammenligning har musen selv kun omkring 23.000 gener – nogenlunde samme antal som mennesket.

For at kunne håndtere de store mængder data over tarmbakteriernes gener måtte forskerne gøre brug af supercomputere og samarbejde på tværs af flere lande med at analysere tarmbakteriernes arvemateriale.

»Vi har tidligere lavet et meget stort katalog over menneskets tarmbakterier med omkring 9,9 millioner gener. Så man kan selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor vi ikke bare kan bruge det. Svaret er, at det kan vi ikke, fordi generne i tarmbakterier fra mus er forskellige fra dem, vi kender fra menneskets tarmbakterier. Der er kun cirka 100.000 gener, som overlapper mellem tarmbakterierne fra mus og mennesker,« fortæller Karsten Kristiansen.

Generne laver det samme i mus og mennesker

Selvom den nye kortlægning har vist, at bakterier, der lever i mus, har helt andre gener end bakterier, som lever i mennesker, så understreger Karsten Kristiansen, at undersøgelser af musen stadig kan være relevante for mennesker.

»Generne er forskellige, men når vi kigger på, hvad generne laver – altså hvilken funktioner de har – er det meget ens. Derfor kan vi stadig få interessante resultater ved at undersøge mus som en model for sygdomme i mennesker,« forklarer Karsten Kristiansen.

Baggrunden for den nye undersøgelse er, at flere og flere undersøgelser viser, at tarmbakterier spiller en rolle for vores sundhed.

Tidligere undersøgelser tyder blandt andet på, at vores tarmbakterier kan have indflydelse på sygdomme såsom diabetes, fedme, allergi og autisme. Selv vores tilbøjelighed til alkoholisme og psykiske sygdomme er blevet sat i forbindelse med, hvilke bakterier der bebor vores tarme.

Afgørende at kende forskel på mus og mennesker

Den stigende interesse for menneskers tarmbakterier har også ført til flere og flere forsøg, som kigger på tarmbakterier i mus – kort fortalt fordi det er nemmere at lave forsøg på mus end på mennesker.

Ideen er, at disse museforskere fremover vil kunne bruge det nye katalog over musetarmbakteries gener, som et opslagsværk over, hvilke gener der normalt er tilstede i musenes tarme.

På Aarhus Universitet mener seniorforsker Ole Højberg, at kataloget vil være et vigtigt redskab for andre forskere, som laver forsøg med mus.

»Mus og rotter bliver brugt meget til medicinske forsøg, og her er det afgørende at vide, hvordan mus ser ud i forhold til mennesker. I denne her undersøgelse kan man se, hvilke gener der er til stede i musenes tarmbakterier,« siger Ole Højberg, som arbejder med i tarmbakterier i grise og ikke har været en del af den nye undersøgelse.

Den nye undersøgelser dækker tarmbakterier fra musenes tyktarm, og næste skridt bliver at gå videre med at kortlægge bakterierne i tyndtarmen.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med forskere fra Kina, Norge, USA og en række andre europæiske lande.

har du opdateret din iphone? så pas på – denne nye funktion kan blive rigtig dyr

Bedre sikkerhed, mere multitasking og ikke mindst længere batterilevetid. Det var nøgleordene da Apple for et par uger siden lancerede iOS 9, deres nyeste styresystem til iPhone og iPad. Men en af opdateringens nye funktioner kan ende med at gå hårdt ud over mobilregningen.

Det skriver engelske Daily Star.

Det er den den helt nye funktion ’Hjælp til Wi-Fi’, som kan give sved på panden og tilføje ekstra nuller på mobilregningen . Den går i al sin enkelhed ud på, at mobildata bliver taget i brug, hvis ens Wi-Fi-forbindelse er for langsom. ’Hjælp til Wi-Fi’ er helt automatisk tilføjet og slået til, hvis man har opdateret til iOS 9.

Det kan resultere i at man ender med at bruge store mængder data, selvom man tror, at man benytter sig af en Wi-Fi-forbindelse.

Med den forrige opdatering, blev telefonen ved med at bruge Wi-Fi i længere tid, også selvom forbindelsen reelt ikke kunne løfte opgaven. Det problem er altså løst nu, men det kan blive dyrt, medmindre man selvfølgelig har et abonnement med ubegrænset data-benyttelse.

Hvis man ønsker at holde snor i sit dataforbrug, kan det derfor anbefales at slå ’Hjælp til Wi-Fi’ funktionen fra.

Det gør man på følgende måde:

1. Gå ind i iPhonens ’Indstillinger’
2. Tryk herefter på fanen ’Mobil’
3. Scroll helt ned i bunden for at finde funktionen ’Hjælp til Wi-Fi’ og slå den fra.hjælp til wifi screendump
hjælp til wifi screendump
Ved at slå ‘Hjælp til Wi-Fi’ fra, har man bedre mulighed for at kontrollere sit dataforbrug

15-årige emre blev sendt hjem med brækket hals og panodiler: nu er han død

Da 15-årige Emre Demir i et frikvarter faldt af en gynge, havde ingen regnet med, at faldet ville ende med at koste ham livet. Han blev fundet af en medarbejder liggende med ansigtet nedad, men han var ved bevidsthed, og han trak vejret.

Emre Demir havde Downs Syndrom, og han havde intet sprog, så han kunne ikke forklare, hvordan han havde det. Derfor besluttede skolelederen at tilkalde en ambulance, som bragte Emre Demir til Køge Sygehus.

Men efter en røntgenfotografering blev han sendt hjem igen med Panodiler og beskeden om, at der ikke var grund til bekymring.

»Lægen sagde, at han ikke fejlede noget. Vi troede på ham, fordi han var læge,« fortæller Kanber Demir, der er onkel til Emre Demir, til TV 2.

Familien fik også besked på, at hvis Emre Demir fik det værre, var han velkommen til at komme tilbage. Men det var ikke, hvad de oplevede, da smerterne tog til, og situationen blev forværret.

Dagen efter opsøgte familien nemlig Køge Sygehus, da Emre Demir ikke havde det godt. Han lå slapt i sin seng, led af smerter og hverken spiste eller drak. De kontaktede Køge Sygehus, men fik at vide, at sagen var afsluttet, og at de ikke kunne tage imod Emre Demir.

Flere desperate opkald senere lykkedes det Emre Demirs skole at få ham til Roskilde Sygehus, hvor han blev indlagt. Han fik foretaget en CT-skanning, der afslørede, at han havde brækket halsen to steder. Det var 35 timer efter ulykken. Timer, der havde afgørende betydning.

Emre Demir blev opereret flere gange, og han blev svagere og svagere. Til sidst var han kun i stand til at trække vejret ved hjælp af en respirator.

Ulykken skete den 21. maj. Den 11. juli afgik den 15-årige dreng ved døden. Og det er Køge Sygehus’ skyld, mener familien.

»Hvis de havde undersøgt Emre ordentligt første gang, tror jeg ikke, han ville være død. Det var en rigtig dårlig behandling,« fortæller onklen, Kanber Demir til TV 2.

Køge Sygehus har da også erkendt, at det var en fejl ikke at foretage en CT-skanning. Det fortæller sygehusdirektøren, Henrik Villadsen.

»Det er et dybt tragisk og ulykkeligt forløb, og jeg vil gerne på sygehusets vegne undskylde. Jeg kan kun beklage det, der er sket,« fortæller Henrik Villadsen og oplyser, at Køge Sygehus nu har ændret proceduren, så lægerne fremover foretager en CT-skanning, hvis der er den mindste tvivl.

pædagoger: regeringen er uambitiøs på børnenes vegne

Regeringen er bemærkelsesværdig uambitiøs på børnenes vegne.

Det mener Elisa Bergmann, formand for pædagogernes fagforening BUPL, efter at regeringen har bebudet yderligere stramninger på to milliarder kroner i den kommende finanslov. Det kommer blandt andet til at betyde, at den tidligere SR-regerings planer om flere pædagoger i landets daginstitutioner aflyses.

»I valgkampen sagde Venstre, at de var klar over, at der i mange kommuner er et særligt pres på yderpunkterne om morgenen og om eftermiddagen. De havde ikke konkrete løfter, men de havde en forståelse for, at de her områder er vigtige. Det synes jeg også, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gav udtryk for, men nu oplever vi bare, at han skyder en hvid pil efter det,« siger Elisa Bergmann, som kalder det »ærgerligt for børnene«.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) siger til Berlingske mandag, at man kun »kan sikre kernevelfærden ved at lave de nødvendige prioriteringer«, og at der er behov for at »prioritere skarpt«.

Elisa Bergmann mener dog, at man bliver nødt til at se anderledes på netop børneområdet:

»Det handler om at investere intelligent i velfærden. Vi ved, at pengene kommer mange gange igen, og vi ved, at når børnene bliver ældre, får vi færre udgifter ved dem. Alene af den grund bør man se på det på en anden måde,« siger hun.

Hvis ikke der investeres i den yngste del af befolkningen, vil det få alvorlige konsekvenser, advarer Elisa Bergmann:

»Konsekvensen er tydelig. Det betyder, at det bliver sværere at sikre socialmobilitet, det bliver sværere at få alle med og sværere at inkludere og udvikle på børns sprog. Lige nu står pædagoger med store børnegrupper på 15-20 stykker, og det betyder faktisk, at vi ikke har mulighed for at bruge det, som vi er uddannet til,« siger BUPLs formand.

Også fra den tidligere SR-regering lyder det, at regeringen prioriterer forkert, når man ønsker at spare på børneområdet.

»Der er tale om et generationstyveri. Regeringen skærer på pædagoger, uddannelse, miljø og klima og udviklingsbistand. Alt det, der vil komme vores børn til gavn, vil blive beskåret,« siger den radikale finansordfører, Martin Lidegaard (R), mens Socialdemokraternes gruppeformand, Henrik Sass Larsen (S), ligeledes slår fast, at regeringens prioriteringer er fejlagtige.

Regeringen fremlægger tirsdag finanslovforslaget »Stramme rammer – klare prioriteter«.

kurt westergaard ti år efter muhammed-tegningerne: jeg fortryder ikke

Ti år efter, at tegneren Kurt Westergaard og Muhammed-tegningerne blev verdenskendte, gør han nu status. Han er mere vred, end han er bange. Og han fortryder intet.

Dødstrusler, overfald og et liv i skjul. Det har været den pris, som tegneren Kurt Westergaard har betalt for at holde fast i retten til sin ytringsfrihed. Men han fortryder det ikke.

Da Jyllands-Posten tilbage i 2005 bragte de omstridte Muhammed-tegninger, som Westergaard stod bag, blev han ikke blot kendt i det danske land, men blev et internationalt samtaleemne.

De satiriske tegninger af profeten Muhammed modtog megen kritik, og særligt muslimer i Danmark reagerede kraftigt på tegninger, som de fandt krænkende. Westergaard forsvarede dem som et symbol på ytringsfriheden.

Ti år efter, at de tolv tegninger blev bragt første gang, gør Westergaard status i et interview med det franske nyhedsbureau AFP.

»Min grundlæggende følelse har været – og er stadig, vrede. Hvis du er blevet truet, tror jeg, vrede er en god følelse, fordi det er ligesom, at du mentalt slår igen,« fortæller Westergaard til AFP.

Han er overbevist om, at det, der skete, var uundgåeligt. Hvis det ikke var tegningerne, der havde startet kollisionen, havde det været et teaterstykke, en bog eller noget andet, vurderer han.

»Over årene havde jeg lavet mange tegninger, der kritiserede politikere og politik, så det var nærmest rutinearbejde. Det var bare en anden dag på kontoret,« siger Westergaard.

I den seneste tid er debatten om tegningerne igen blusset op, efter Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, udtalte, at man ikke burde vise Muhammed-tegningerne som en del af undervisningen i folkeskolen.

»Spørgsmålet er, hvordan vi i folkeskolen formidler ytringsfriheden. Behøver vi vise Muhammed-tegningerne for at tale om den reaktion, der kom på baggrund af det? Man demonterer den åbne diskussion, hvis der sidder muslimske elever, der bliver stødt af de her tegninger,« sagde Claus Hjortdal til Berlingske Nyhedsbureau 21. september.

Det er en melding, der især har fået Westergaard til at forholde sig kritisk, for frygt skal ikke føre an.

»De siger, at nu må vi vise tolerance, og vi skal være meget forsigtige ikke at fornærme vores muslimske medborgere. Men faktum er, at det er frygt, og det er noget meget beklageligt,« siger Westergaard til AFP og forsætter:

»Selvfølgelig forstår jeg, at folk er bange, jeg er også bange, Men jeg er mere vred, end jeg er bange.«

Onsdag er det tiårsdag for de kontroversielle tegninger, og Westergaard fortæller, at han er »begejstret« for at se, hvordan de danske medier vil mindes tegningerne.

betjent stukket ned i sandholm-lejren: nu har politiet anholdt en mistænkt

Natten til tirsdag blev en politibetjent stukket ned i Center Sandholm ved Birkerød. Politiet har anholdt en person, som de mistænker for at have forbindelse til drabsforsøget, men selve gerningsmanden er muligvis stadig på fri fod.

Politiet har anholdt en person i forbindelse med drabsforsøget på en betjent i Sandholmlejren natten til tirsdag, oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Klik her og se mere tv på localeyes.dk

Den massive menneskejagt, der stået på siden klokken 03:30 i nat, er dog langt fra slut.

»Vi leder stadig væk efter en gerningsmand. Hele området er afspærret, og vi beder folk om at være tålmodige. Vi har godt nok en mistænkt, som vi mener har noget med begivenheden at gøre, men
vi ved ikke endnu om vi har gerningsmanden,« sagde vicepolitiinspektør Kim Bruun fra Nordsjælland under en pressebriefing foran Sandholmlejren.

Den mistænkte blev anholdt klokken 10.05. Han er statsløs palæstinenser fra 1990. Han er mistænkt for at have spillet en rolle i forbindelse med knivstikkeriet mod en betjent, men det er uvist, hvilken.

Klokken 03:30 blev en politibetjent stukket flere gange med en kniv på Center Sandholm i Birkerød. Hans tilstand var kritisk, men han meldes nu at være uden for livsfare. Politiet rykkede tirsdag morgen talstærkt op ved Center Sandholm og indledte en intens menneskejagt i området.

Sagen efterforskes som forsøg på manddrab.

Var i kritisk tilstand

Den omtalte betjent blev efter drabsforsøget bragt til Rigshospitalets Traumecenter i kritisk tilstand. Her blev han tirsdag morgen opereret, og efterfølgende kunne politiet meddele, at betjenten var uden for livsfare.

Nordsjællands Politi har oplyst til Berlingske Nyhedsbureau, at betjenten er ansat ved Rigspolitiet, hvis udlændingeafdeling har et fast kontor på asylcentret. Politiet har dog ikke ville bekræfte, om manden er ansat i udlændingeafdelingen.

sporten lige nu: olsen langer ud efter dansk presse

Hej og velkommen til BT Sportens livecenter. Jeg hedder Farzam Abolhosseini og skal efter bedste evne guide dig gennem dagens vigtigste nyheder og de mest interessante begivenheder. Det næste store, der sker, er, når Morten Olsen inden længe udtager landsholdet til kampene mod Portugal og Frankrig.

13.43 – FODBOLD: Olsen sur på dansk presse
Han sagde det efter kampen mod Albanien, og nu siger han det igen. Morten Olsen er skuffet over, at UEFA ikke har straffet Albanien efter balladen i kampen mod Serbien, og mener, at den danske presse godt kunne have gravet mere i den historie.

13.39 – FODBOLD: Etablerede relationer er i fokus hos Olsen
Morten Olsen forklarer, at der i næste uge kun er tirsdag, hvor der er plads til ordentlig træning inden afgang til Portugal, og derfor har han haft fokus på, at de spillere, han har udtaget, allerede har etablerede relationer på landsholdet. Men det udelukker ikke spillere, som er i form, siger han.

13.37 – FODBOLD: Morten Olsen evaluerer de sidste to kampe
Landstræner Morten Olsen har som altid lagt ud med at evaluere på de sidste to landskampe mod Albanien og Armenien. Han pointerer, at vi kun har tabt en kamp i EM-kvalifikationen, men indrømmer også, at landsholdet fik berettiget kritik efter to gange 0-0 mod Albanien og Armenien.

13.31 – FODBOLD: Morten Olsen forklarer forsinkelse
Morten Olsen er gået på scenen, og han fortæller, at han godt kan lide at komme til tiden, men at han måtte se sig forsinket en halv time på grund af SAS.

13.30 – FODBOLD: Olsen udtager landshold
Så er Morten Olsen klar i Fodboldens Hus i Brøndby, hvor han vil offentliggøre den trup, som skal spille EM-kvalifikationskamp mod Portugal 8. oktober. Tre dage senere skal landsholdet spille venskabskamp mod Frankrig. Inden, Morten Olsen, er gået op på scenen, har Niels Frederiksen, U21-landstræneren, udtaget sin landsholdstrup, og her indgår Pione Sisto, hvorfor han ikke er på A-landsholdet.

13.20 – FODBOLD: Jack Warner udelukket fra al fodbold
Den tidligere vicepræsident FIFA Jack Warner er blevet udelukket fra al fodbold. Den tidligere præsident for det nord- og centralamerikanske fodboldforbund beskyldes for at have brugt FIFA-millioner til blandt andet at betale private lån.

12.59 – FODBOLD: Disse tre kan blive månedens spiller
Bruninho, Andreas Cornelius eller Frederik Rønnow? En af de tre spillere er månedens spiller i Superligaen. Erik Sviatchenko vandt prisen som månedens spiller i august.

12.30 – FODBOLD: Morten Olens fly forsinket
Landstræner Morten Olsen skulle klokken 13.00 have holdt et pressemøde, hvor han ville løfte sløret for den trup, der skal spille mod Portugal og Frankrig i oktober, men en forsinkelse af flyet gør, at pressemødet er udskudt en halv time.

11.54 – CYKLING: Cavendish skifter til Team MTN-Qhubeka
Mark Cavendish har fået fremtiden på plads og skal i de næste tre sæsoner køre for Team MTN-Qhubeka. Dermed forlader han Etixx-Quick Step, hvor han har haft danske Brian Holm som sportsdirektør. Men det kan sagtens være, at samarbejdet fortsætter, for Brian Holm er også blevet rygtet til Team MTN-Qhubeka.

11.44 – FODBOLD: Høgli regner med at være tilbage i november

11.40 – FODBOLD: VW-skandale er en tikkende bombe under Bendtner og co.
Nicklas Bendtners Wolfsburg kan inden længe blive tvunget ned i knæ økonomisk. Den tyske bil-gigant Volkswagen ejer nemlig Wolfsburg, og folkevognsfabrikkerne er ramt af en skandale med nærmest uoverskuelige konsekvenser. Koncernen kan ende med at få en bøde på op mod 120 milliarder kroner, efter det er blevet afsløret, at man har snydt med oplysningerne, om hvor meget forurening bilerne udleder.
LÆS MERE HER

11.08 – FODBOLD: Ronaldinho fri på markedet
Et styks tidligere verdens bedste spiller er nu fri på markedet. Der er tale om Ronaldinho, der har rundet de 35 år. Han har efter kun to måneder hos Fluminense fået ophævet sin kontrakt. Klubben skriver i en pressemeddelelse, at beslutningen er gensidig.

10.45 – FODBOLD: To skadede spillere fra de sidste kampe tilbage i Olsens trup
Morten Olsen udtager klokken 13.00 sin trup frem mod landskampene mod Portugal og Frankrig i oktober, og allerede nu har DBU meddelt, at der vil være to spillere, der var skadede i den sidste landsholdsperiode, tilbage i truppen. Den ene er nok Christian Eriksen. Den anden kunne måske være Andreas Cornelius?

10.40 – TENNIS: Wozniacki taber første kamp i Wuhan Open
Det, der lignede en walk over langt henne i kampen, blev lige præcis det modsatte for Caroline Wozniacki, der tabte 6-1, 4-6, 6-7 til Anna Karolina Schmiedlova i anden runde af Wuhan Open, hvor hun trådte ind i turneringen. Danskeren vandt først sæt over Anna Karolina Schmiedlova, nummer 29 i verden, med 6-1, og hun førte andet sæt med 4-1, men så kom der en stor nedtur, og Wozniacki tabte sættet. I tredje sæt fulgtes spillerne ad, og trods forbinding om låret, fordi Wozniacki fik kramper – samt lægehjælp to gange – tabte Wozniacki, der var rasende på flere af dommerens kendelser, sættet 7-6 i tiebreak og dermed kampen. Wozniacki, der er røget ned som nummer 11 i verden i denne uge, er ude af Wuhan Open efter en kamp, der varede over tre timer.
LÆS MERE HER

10.28 – TENNIS: Wozniacki sikrer tiebreak
Wozniacki brugte også frustrationerne over dommerkendelserne på at hive sig op. Danskeren vandt partiet, og kampen skal nu afgøres i tiebreak.

10.23 – TENNIS: Wozniacki raser over dommerkendelse
Caroline Wozniacki er nu også sur på dommeren, der dømmer en bold fra Anna Karolina Schmiedlova inde. Den så også sådan ud, men Wozniacki kan ikke holde frustrationerne inde. Det sker ved stillingen 5-4 til slovakken i tredje sæt.

10.21 – TENNIS: Wozniacki skal bryde sin modstander
Puha, det ser svært ud for Caroline Wozniacki nu. Anna Karolina Schmiedlova står bare på baglinjen og ser danskeren lave flere uprovokerede fejl. 5-4 i tredje sæt til slovakken, der nu kan serve kampen hjem.

10.16 – TENNIS: Anna Karolina Schmiedlova holder serv
Anna Karolina Schmiedlova fik sin træner ned for at give gode råd, da Caroline Wozniacki for anden kamp i denne lange kamp bad om lægehjælp, og det virkede tilsyneladende. Slovakken holder serv, og stillingen er nu 5-5 i tredje sæt.

10.06 – TENNIS: Wozniacki tæt på sejr
Caroline Wozniacki holder serv og kan nu tage sejren i anden runde af Wuhan Open, hvis hun bryder Anna Karolina Schmiedlova. Fysikken er dog ikke med Caroline Wozniacki lige nu, og det er anden gang i denne langstrakte kamp, at hun beder om lægehjælp. Det ligner, at hun har en forkølelse eller lignende.

10.02 – TENNIS: Det bølger frem og tilbage
Det er helt 50/50 i denne kamp. Anna Karolina Schmiedlova viser klasse og tør tage chancer ved nettet. Nu 4-4 i tredje sæt. Wozniacki er vist lidt øm i det ene lår. De har også spillet længe nu. Omkring 2,5 time.

09.53 – TENNIS: Wozniacki holder endelig serv
Så lykkedes det endelig. Og der skulle blandt andet et servees til for at Wozniacki kunne holde serv. Danskeren er foran mod med 4-3 i afgørende sæt.

09.50 – TENNIS: Wozniacki bryder også rent
Hverken Wozniacki eller Schmiedlova kan holde serv lige nu. Wozniacki kommer frem på banen og dominerer sin modstanders serv. Bryder rent tilbage. 3-3 i tredje sæt.

09.46 – TENNIS: Schmiedlova slår hårdt tilbage
Av, Wozniacki. Det var et parti lige til glemmebogen. Anna Karolina Schmiedlova bryder danskeren rent og fører nu sættet med 3-2. Der er spillet to timer og 14 minutter i Kina.

09.44 – TENNIS: Wozniacki bryder tilbage
Så kom der igen lidt svaghedstegn fra Anna Karolina Schmiedlova, der smider en uprovokeret bold ud over sidelinjen efter endnu et tæt parti. Wozniacki bryder tilbage til 2-2.

09.34 – TENNIS: Anna Karolina Schmiedlova foran
Caroline Woznaicki har lige nu en modstander i Anna Karolina Schmiedlova, der ikke laver fejl. Slovakken bryder Wozniacki og er foran 2-1 i tredje sæt. Far Piotr er nok en gang nede at vejlede Caroline.

09.22 – FODBOLD: Hjulmand ny ekspert for SBS
Kasper Hjulmand er blevet løst fra sin kontrakt med Mainz, og allerede nu har han et nyt job på plads. SBS Discovery har hevet ham ind som ekspert på Bundesliga, Europa League og landskampe.
LÆS MERE HER

09.21 – TENNIS: Anna Karolina Schmiedlova udligner
Der kommer bedre tennis fra Wozniacki nu, og danskeren får sat flere vinderslag ind. Det er dog ikke nok til at bryde modstanderens serv. 1-1 i tredje sæt. Wozniacki har bedt om at få behandling, og hendes temperatur bliver målt på sidelinjen. Hun virker sløj, men er tilbage på banen.

09.15 – TENNIS: Wozniacki tager første parti i tredje sæt
Så lykkedes det endelig. Og uden de store problemer endda. Caroline Wozniacki fik uden de store problemer hevet første parti hjem i tredje sæt. Det sker, efter hun tabte fem partier i træk i andet sæt. Danskeren fører nu 1-0 i tredje og afgørende sæt.

09.06 – TENNIS:  Anna Karolina Schmiedlova tager andet sæt
Caroline Wozniacki var foran 4-1 og havde kampen i sin hule hånd, men pludselig er danskeren gået helt i stå, og end ikke en peptalk fra far Piotr kunne hjælpe. Trods en breakmulighed måtte Wozniacki se sin modstander tage sit parti nummer fem i træk, og slovakken vandt dermed andet sæt med 6-4. Wozniacki vandt første sæt med 6-1.

08.51 – TENNIS: Wozniacki har mistet pusten
Baghånden er begyndt at svigte for Wozniacki, der laver uprovokerede fejl. Danskeren havde muligheden for at tage et vigtigt parti ved 40-30, da Schmiedlova slår en bold i nettet, men Wozniacki kunne ikke få ordentligt træf på sin forhånd ved den næste bold, og Schmiedlova udnytter overtaget til at tage endnu et parti. Det fjerde i træk. Stillingen er nu 5-4 til slovakken.

08.43 – TENNIS: Wozniacki i problemer
Det så overlegent ud, men nu er Schmiedlova pludselig helt tilbage i kampen efter tre partier i træk. Slovakken bryder Caroline Wozniackis serv og har holdt sin egen serv, så stillingen nu er 4-4.

08.39 – FODBOLD: Sønderjyske-profil ude resten af sæsonen
Sønderjyske har i denne sæson hentet Troels Kløve til klubben som erstatning for en af de mange profiler, der har forladt holdet, og den tidligere Horsens-spiller har været en klar forstærkning for Jakob Michelsens tropper, der blander sig i toppen af Superligaen efter 10 kampe. Kløve kom dog til skade i weekendens kamp mod OB, og undersøgelser viser, at han har revet korsbåndet over. Han er dermed ude i resten af sæsonen.

08.38 – TENNIS: Parti til Schmiedlova
Gode dueller fører til deuce, og Anna Karolina Schmiedlova har bedre fat i spillet i dette parti. Slovakken kommer igen på tavlen. Den står nu 4-2 i andet sæt.

08.30 – TENNIS: Ingen problemer i dansk serv
Nu ser det ud til, at andet sæt også bliver en walk over for Caroline Wozniacki. Dansk føring på 4-1.

08.24 – TENNIS: Anna Karolina Schmiedlova kan ikke holde serv
Den første danske breakbold i andet sæt bliver udnyttet med det samme, da 08.25 Anna Karolina Schmiedlova ikke kan få sin serv ind ved en fordel til Caroline Wozniacki. Danskeren bryder hermed til 3-1 i andet sæt.

08.19 – TENNIS: Wozniacki mod sikker sejr
Caroline Wozniacki er som fjerdeseedet først trådt ind i anden runde af Wuhan Open i Kina. Her møder hun slovakken Anna Karolina Schmiedlova, der ligger numm 29 på verdensranglisten. Vi kommer ind i andet sæt, og stillingen står 6-1, 2-1 til danskeren.

HER HAR DU OVERBLIKKET OVER MANDAGENS VIGTIGSTE SPORTSHISTORIER

carl holst under pres efter bt’s nye afsløringer: ’det ser suspekt ud’

Carl Holst er under fornyet pres, efter at BT mandag kunne afsløre en ny sag om forsvarsministeren.

»Suspekt.«

Direktør i Region Syddanmark Jens Elkjær er klar i mælet, efter at der er dukket en ny belastende sag op, fra forsvarsminister Carl Holsts fortid som formand for regionen.

Sagen drejer sig om, at Carl Holsts personlige sekretær i Region Syddanmark bevidst har ændret på en faktura på 16.000 til en ekstern konsulent, som skrev et indlæg og tre taler til Carl Holst, mens han var formand i regionen. Således fremgik det ikke længere, hvad pengene blev brugt til, samtidig med at Carl Holsts navn også blev fjernet.

Den ene af talerne handlede om Grundtvig og blev afholdt i en kirke i Odense, mens en anden post på fakturaen dækkede over et skriftligt indlæg til en højskole-tænketank, som Carl Holst selv var medlem af. Regionen har bekræftet, at de to episoder ikke umiddelbart har forbindelse med Carl Holsts arbejde i Region Syddanmark, men alligevel har de betalt regningen på de 16.000 kroner.

Det undrer i høj grad konstitueret direktør i Region Syddanmark Jens Elkjær, der ser alvorligt på oplysningerne.

»Hvad regionen skal betale for og ikke skal betale for, kan være en gråzone, men når man camouflerer en faktura, så skal man blive bekymret. Det er suspekt,« siger direktøren til BT, der ikke var ansat i stillingen på daværende tidspunkt.

»Det eneste, jeg kan sige til dig, er, at det er så bekymrende, at vi skal have det undersøgt. Umiddelbart kan vi ikke finde ud af, hvem der har beordret det her. Og så skal man finde ud af, om der er andre tilsvarende sager, for det er ikke god forvaltningsskik. Det ser suspekt ud, og det er regionsrådsformanden (Stephanie Lohse fra Venstre), og den kommende regionsdirektør (Jane Kraglund, red.) enige i, og det er derfor, at der nu kommer en ekstern undersøgelse,« siger Jens Elkjær og fortæller, at det er første gang han oplever, at nogle i regionens har ændret på en faktura.

Direktøren forholder sig også tvivlende overfor, hvorvidt udgifterne på 16.000 kroner til taler og skriftlige indlæg, overhovedet havde forbindelse med Carl Holsts arbejde som formand i regionen.

»Det lyder ikke som noget, regionen skal betale. Vi er selvfølgelig i en gråzone, hvor spørgsmålet er, om man repræsenterer regionen eller sig selv, og det er det afgørende. Uden at kende de nærmere omstændigheder endnu, så kunne det godt se ud som om, at regionsrådsformanden repræsenterer sig selv her,« siger Jens Elkjær.

Direktøren har ikke selv noget bud på, hvorfor fakturaen blev ændret, eller hvem der fik Carl Holsts personlige sekretær til at slette hans navn fra den. Derfor kommer der nu en ekstern undersøgelse af sagen.